21 Nevyvratitelných zákonů leadershipu - John C. Maxwell

21 Nevyvratitelných zákonů leadershipu - John C. Maxwell
Co vám kniha přinese: Příklady různých leaderů ze širokého spektra oblastí, kde se leader může projevit, např.: z oblasti obchodu, armády, politiky, sportu či náboženství, a rady jak se stávat lepším leaderem.

O čem kniha je: Přehled 21 faktorů, z kterých se podle autora skládá dlouhodobě úspěšný leadership, a ukázky cest, které vedou k jeho celoživotnímu učení. Autor píše, že nikdo není zcela dobrý ve všech zmíněných zákonech leadershipu, ale každý kdo se chce leaderem stát, by měl na všech těchto zákonech neustále pracovat a zlepšovat se, a také si najít lidi, kteří jsou v takové oblasti leadershipu silnější než on. 

U každého zákona je popsán praktický příklad z historie nějakého úspěšného leadera, který byl v určitém zákonu leadershipu výjimečný. Taková Matka Tereza měla díky své autoritě neuvěřitelný celosvětový vliv, byť to byla křehká stará žena, která neměla ani politickou ani ekonomickou moc.

John C. Maxwell je známým lektorem leadershipu a v knize popisuje mnoho svých poznatků z učení leadershipu z celého světa.

Co kniha přinesla mě: Pochopil jsem, že leadership není jen a pouze vrozená "vlastnost" či charakter člověka, na způsob charisma nebo sex-appealu, byť i jako takový sestává i z důležitých vrozených vlastností. Jedná se především o dlouhodobý trénink, studium a denodenní praxi, která vytváří špičkové leadery, nehledě na oblast ve které se projevují. 

Dále leaderovství je dnes spojováno velmi často s mocí, úspěchem, vlivem. Z této knihy jsem však pochopil, že leaderevství je hlavně velká oběť určitého vůdce, a ta obět může být i jakákoliv, což potvrdil i osud Martina Luthera Kinga, bojovníka za zrovnoprávnění černochů v USA v 2. polovině 20. století.

Marek Doležal
Comments